FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताब खोलिने सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 06/02/2019 - 08:00

e-GP सिस्टम डाउनका कारण बोलपत्र खोल्ने मिति सरेको सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 04/18/2019 - 13:09 PDF icon e-gp down 4182019.pdf

गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!

७५/७६ 03/19/2019 - 12:00

मेशिनरी सामान खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 11/05/2018 - 10:33 PDF icon दरभाउ पत्र.pdf

ठेक्का प्रक्रियाबाट कृषिजन्य निकासी कर संकलन सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/26/2018 - 14:36

ठेक्का प्रक्रियाबाट पशुजन्य निकासी कर संकलन सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/26/2018 - 14:33

ठेक्का प्रकृयाबाट पार्किङ शुल्क उठाउने सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 07/26/2018 - 14:28

सवारी खरिद सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारेको सूचना

७४/७५ 07/20/2018 - 10:56

सवारी खरिद आशयको सूचना

७४/७५ 07/20/2018 - 10:53

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७४/७५ 05/29/2018 - 16:29 PDF icon बोलपत्र फाइनल.pdf

Pages