FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for bids for the procurement of fabrication package

७६/७७ 01/04/2020 - 11:29 PDF icon Invitation for Bids.pdf

कृषि सम्बन्धी सामान खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

७६/७७ 12/11/2019 - 16:23 PDF icon अर्गानिक मल खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक).pdf

सिल्पोलिन प्लाष्टिक खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 16:47 PDF icon सिल्पोलिन प्लाष्टिक खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना.pdf

सवारी साधन (मोटरसाइकल)खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 16:40 PDF icon सवारी साधन खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

अर्गानिक मल(च्यांग्राको) खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 16:31 PDF icon अर्गानिक मल(च्यांग्राको) खरिदको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf

गैर सरकारी संस्थाबाट प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 09/30/2019 - 10:50 PDF icon प्रस्ताब फाराम.pdf

ठेक्का प्रकृयाबाट कर संकलनको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 08/19/2019 - 12:32

सेवा परामर्श (सफ्टवेयर) खरिदको लागि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 06/30/2019 - 18:37 PDF icon सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७५/७६ 06/10/2019 - 07:13

आर्थिक प्रस्ताब खोलिने सम्बन्धि सूचना !!!

७५/७६ 06/02/2019 - 08:00

Pages